Empire: Total War – #6 Królestwo Prus

Empire_prusy1
Witam w następnej części poradnika do gry Empire: Total War. Tym razem poprowadzimy naród pruski ku podbojom. Cel – zniszczyć Austrię, Polskę oraz zjednoczyć Niemcy. Prusacy od dawna szykowali się, by podbić Europę, a teraz będą mogli tego dokonać. Władcy europejscy dostaną suum cuique!

Für das vaterland
Prusy to kraj, z którym w większości kampanii musimy skrzyżować szable. Teraz przyszedł czas byśmy nimi pokierowali. Mimo to, że ten kraj posiada tylko dwa regiony jest on bardzo groźnym zagrożeniem dla swoich sąsiadów. Polityka ekspansji na samym początku gry jest jak najbardziej wskazana. Wrogiem, który może się mierzyć z potęgą pruskiej armii jest Austria, jednak kiedy nasze podboje będziemy prowadzić z głową to nawet ona nie będzie w stanie powstrzymać pruskiego natarcia. Wrogów jest bardzo dużo a sojuszników brak. Prusy w swoim podboju świata stają przeciwko wielu państwom, musimy więc temu podołać.
Empire_prusy2

Kto jest przeciwko nam?
Austria to główny przeciwnik Prus i jako jedyne państwo może mierzyć się z Prusami. Poprzez swoje sojusze z państwami Europy Zachodniej oraz z państwami niemieckimi może sprawiać problem na późniejszym etapie gry. Wojna z Austrią jest nieunikniona. Należy się na nią przygotować. Cała siła militarna Austrii wywodzi się z Wiednia, więc plan zniszczenia tego państwa zakłada szybkie zajęcie stolicy Arcyksięstwa, tak by przeciwnik nie mógł uzupełnić strat. Rozbita Austria dalej będzie posiadać duże połacie terenu, lecz nie będzie stanowić zagrożenia.
Empire_prusy3

Polska jest krajem, który bardzo łatwo rozbić już w pierwszej turze zajmując Warszawę. Zdobycie stolicy państwa bądź Gdańska jest wymagane do połączenia Brandenburgii z Królewcem. Wypowiedzenie wojny Polsce wiąże się z konfliktem z sojusznikami Rzeczpospolitej – Rosją i Kurlandią z czego ta druga może uprzykrzyć nam rozgrywkę atakując Wilno bądź Królewiec. Ogólnie rzecz biorąc podbój Polski składa się z dwóch etapów. Pierwszy to podbój Warszawy, a drugi to zdobywanie reszty regionów, które nie mogą wytworzyć na tyle potężnej armii, by nas powstrzymać. Polska może jednak utrudnić nam podboje w Europie, na skutek wybuchu buntów oraz wysyłania małych grup żołnierzy, którzy mają na celu uderzanie w miejsca, którymi niezbyt się przejmujemy w całym naszym wielkim planie podboju świata. Jesteśmy zbyt zajęci walczeniem z Austriakami i zapomnieliśmy o sytuacji w podbitej Białorusi czy w Gdańsku? Buntownicy wykorzystają to i odbiją te regiony. Nie należy także zapominać o wyśmienitych polskich generałach, którzy mając do dyspozycji niewielkie siły mogą odnosić zdecydowane zwycięstwa.
Empire_prusy4

Państwa niemieckie, przede wszystkim Bawaria i Wirtembergia to kolejni wrogowie, z którymi trzeba sobie poradzić, by stworzyć stabilne imperium, które samo wybiera sobie wrogów i koncentruje się na jednym froncie. Kiedy atakujemy Austrię państewka niemieckie nie naprzykrzają się nam zbytnio. Czasem oddziały bawarskie mogą zawędrować w okolice Drezna i Pragi, więc nie należy całkowicie zapominać o naszym przeciwniku. Po zdobyciu Wiednia możemy w bardzo prosto zneutralizować zagrożenie, które płynie ze strony naszych zachodnich sąsiadów rekrutując oddziały w Berlinie, Dreźnie bądź w Pradze. Empire_prusy5

Kto jest z nami?
Prusacy podczas podboju Europy Środkowej rozwścieczają praktycznie większość państw na mapie kampanii. Jedynym krajem, który sąsiaduje z Prusami i nie pała nienawiścią do nich jest Hanower. Sojusz z Hanowerem jest dość przydatny, gdyż plusem jaki płynie z tego układu jest zabezpieczenie Brandenburgii przed atakami Bawarii dzięki czemu możemy poświęcić więcej wojsk na atak na Wiedeń.
Empire_prusy6

Gospodarka
Pruska gospodarka musi przede wszystkim utrzymać potężną armię, która jest nam potrzebna do podboju Europy. Na początku rozgrywki mamy kilka niewykorzystanych szlaków handlowych. Gdy zawrzemy umowy dotyczące wymiany dóbr z innymi państwami dochód na turę wyniesie około 5000. Na skutek werbunku wojsk liczba ta może spaść do 2000, jednak po udanej inwazji w Europie Środkowej i uspokojeniu mieszkańców sytuacja ulegnie ustabilizowaniu, a zdobyte tereny zaczną przynosić duże dochody.
Empire_prusy7

Plan ekspansji terytorialnej
Nasz plan ataku na sąsiednie państwa wcielamy w życie już w pierwszej turze gry. Pierwszym krokiem jest atak na Polskę. Oddziały z Prus Wschodnich zaatakują Warszawę. Mieszkańcy stolicy naszego wroga przez dość długi czas będą do nas nieprzychylnie nastawieni i będziemy musieli się liczyć z kolejnymi powstaniami. Generałowie polscy również nie pozostaną obojętni i zaczną nękać nas atakami. Musimy więc na bieżąco monitorować sytuację w Polsce. By zajmować kolejne regiony musimy posiadać większą ilość wojsk, które werbujemy w Królewcu.
Empire_prusy8

W pierwszej turze rozgrywki dokonamy również ataku na Saksonię – sojusznika Rzeczpospolitej. Inwazji na to małe państwo dokonają wojska z Brandenburgii.Drezno nie będzie sprawiać problemów i armia tam przebywająca będzie mogła w niedługim czasie kontynuować marsz na południe dokonując ataku na Pragę, która znajduje się w posiadaniu Austrii. Zdobyte Drezno warto przystosować do wzmożonego werbunku budując koszary i budynki rządowe. Większa liczba żołnierzy będzie niezbędna do uporania się z Austriakami.
Empire_prusy9

W pobliżu Saksonii znajduje się kompletnie niezabezpieczone, duże miasto austriackie – Praga. Odległość między Dreznem a Pragą jest na tle mała, że żołnierze, którzy zdobyli stolicę Saksonii mogą w tej samej turze zająć Pragę. Drezno należy zwolnić z podatków i pozostawić z niewielkim garnizonem. Wypowiedzenie wojny Austrii spowoduje znaczny wzrost liczby naszych wrogów. Wielka Brytania, Niderlandy oraz państwa niemieckie dołączą do konfliktu z czego najbardziej interesować nas będą te ostatnie. Sąsiadują z Prusami i mogą wysyłać niewielkie grupy żołnierzy, które będą miały za zadanie zajmowanie niezabezpieczonych regionów. Musimy mieć to na uwadze.
Empire_prusy10
Pierwszy etap wojny z Austrią to zniszczenie największej armii przeciwnika, która będzie przebywać w okolicach Wrocławia. Kiedy wróg straci te siły zbrojne będziemy mogli zająć Wrocław i przygotowywać się do ataku na Wiedeń. By cała akcja została przeprowadzona sprawnie musimy werbować znaczne ilości żołnierzy w Berlinie, Dreźnie i Pradze i uzupełniać już istniejące oddziały.
Empire_prusy11
Jeśli w pierwszej turze zleciliśmy werbunek wojsk w Królewcu w drugiej powinniśmy mieć wystarczającą ilość wojska do ataku na Wilno, czyli drugie i ostatnie duże miasto Rzeczpospolitej. Dla zwiększenia szans powodzenia wyprawy warto zwerbować generała, który poprowadzi atak. Armia dotrze na miejsce w trzeciej turze, jednak po drodze może napotkać polskie oddziały, którym będzie przewodził jeden z wielkich generałów wroga. Najczęściej będzie nim Paweł Lempicki. W drodze do Wilna musimy starać się stracić jak najmniej żołnierzy, więc odradzam rozgrywanie bitwy w polu z pomocą opcji „Automatyczne rozstrzygnięcie bitwy“. Samo zajęcie nie będzie trudne, gdyż najprawdopodobniej miasto będzie kompletnie niestrzeżone. Żołnierze przydadzą się bardziej do tłumienia buntów na obszarze kilku regionów oraz do powstrzymywania ataków resztek polskiej armii. Zajmą się oni także podbiciem Kurlandii i Białorusi.
Empire_prusy12
Warto było by też zająć Gdańsk. Wystarczy do tego niewielka ilość zbrojnych oddziałów, a zyskamy dzięki temu możliwość transportu żołnierzy z jednego frontu na drugi. Ziemie Prus będą połączone.
Empire_prusy13

Spośród mniejszych państw Kurlandia jest tą, która może sporo namieszać jeśli nie będziemy zwracać na nią uwagi. Kiedy wypowiedzieliśmy wojnę Polsce stała się ona naszym kolejnym wrogiem. Nie dysponuje ona dużymi siłami zbrojnymi, lecz jej sąsiedztwo z Prusami Wschodnimi jest dla nas niebezpieczne. Możemy jednak wykorzystać ten fakt w bardzo prosty sposób. Wystarczy zmniejszyć garnizon Królewca do śmiesznie małej liczby (uprzednio upewniając się czy w pobliżu nie ma oddziałów wroga) dobrym pomysłem było by zaatakowanie Gdańska większością garnizonu. Kurlandia zauważy to i wyśle oddziały w celu zajęcia Prus Wschodnich. Żołnierze będą potrzebować dwóch tur, by dotrzeć na miejsce. Kiedy znajdą się w połowie drogi zaatakujemy stolicę Kurlandii armią znajdującą się w Wilnie. Układ sił będzie dla nas bardzo przychylny, gdyż większość żołnierzy kurlandzkich znajduje się w drodze do Królewca, z której to drogi już nigdy nie wrócą.
Empire_prusy14
Kiedy główna armia austriacka została pokonana, a Wrocław należy do Prus powinniśmy ruszyć na Wiedeń. W tym celu musimy połączyć wszystkie oddziały z regionu Śląska i Czech oraz zwerbować jeszcze kilka. Kiedy zbierzemy pokaźną armię musimy jeszcze upewnić się, że państwa niemieckie, a w szczególności Bawaria nie zaatakują naszych miast. Jeśli jakieś oddziały wroga panoszą się blisko Drezna i Pragi to należy je zniszczyć przed wyruszeniem na Wiedeń. Gdy wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik możemy przystąpić do zajęcia stolicy Austrii. Z marszu warto jeszcze zająć Węgry oraz Chorwację, których główne miasta znajdują się w niewielkiej odległości od Wiednia. W tym momencie siła Austrii została poważnie zachwiana. Ten kraj nie powinien sprawiać większych kłopotów, aczkolwiek musimy pamiętać o buntownikach i o pozostałościach armii austriackiej. Bunty w Austrii będą wybuchać regularnie, więc potrzebujemy sporego garnizonu do odpierania fal powstańców.
Empire_prusy15
Saksonia i Praga muszą zostać dozbrojone, by nie wpadły w ręce Bawarczyków. Państwa niemieckie z czasem mogą stać się poważnym zagrożeniem więc należy się ich pozbyć w początkowych turach gry. Brandenburgia, Praga i Drezno będą teraz bardzo ważnymi miejscami werbunku, w których powstaną oddziały, które pomaszerują na zachód i zjednoczą Niemcy pod Pruskim sztandarem. Jeżeli jakimś trafem jedno z naszych miast zostanie zajęte przez żołnierzy wroga, musimy jak najszybciej je odbić i zabezpieczyć pobliskie regiony. By móc wyruszyć na podbój państw niemieckich trzeba mieć silną armię, która przetoczy się przez ziemie wroga niczym fala zniszczenia.
Empire_prusy16
Ostatnie regiony Austrii i Polski zostaną przez nas zajęte po tym jak uporamy się z całym tym zamieszaniem wywołanym przez zakrojone na szeroką skalę działania wojenne. Gdy podbijemy ostatnie wrogie regiony będziemy mogli zacząć rozwijać gospodarkę oraz technologię przy pomocy zdobytych ośrodków handlu, przemysłu i oświaty. Na świecie pozostało jeszcze sporo ziem do podbicia. Rosja prawdopodobnie już zdążyła wypowiedzieć nam wojnę, a Wenecja zrobi to niebawem. Oprócz tego jesteśmy w stanie wojny z Niderlandami oraz z Wielką Brytanią. Pozbywając się jednych wrogów można zdobyć rzeszę kolejnych, lecz z takim zapleczem gospodarczym pruska armia stanie się największym zagrożeniem w historii.
Empire_prusy17

Rezultaty działań
Królestwo Prus powiększyło się oraz umocniło pod względem militarnym oraz gospodarczym. Kiedy bitewny kurz już opadnie efekty tych bardzo zdecydowanych działań będą widoczne. Oprócz wzmocnienia państwa ekspansja spowodowała pogorszenie się stosunków międzynarodowych z resztą świata. Od teraz podboje są wpisane w historię tego narodu. Obyś podołał temu zadaniu drogi graczu!

Informacje o Bruno

Zakochany w grach RPG, z naciskiem na cRPG. Poza grami? Siatkówka i piłka ręczna. Nienawidzę reklam w internecie (a kto lubi). Początkujący let's player. Co mnie tutaj przywiodło? Chęć przestania być tylko konsumentem gier. Chęć pokazania ludziom swojego stylu gry. Od jakiegoś czasu zajmuję się promocją DSP w internetach.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Poradniki i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Empire: Total War – #6 Królestwo Prus

  1. Iroks pisze:

    Nareszcie nie bijemy Prus :)

  2. Bruno pisze:

    O_O ktoś to czyta! Poproszę jeszcze parę komentarzy po Hitmanem i norma będzie wyrobiona.

  3. PancernyGracz pisze:

    Witaj Mimo tego ze ta strona i poradniki maja swoje lata, bo widzę ze nawet komentarze są z 2013 roku to zaciekawił mnie twój poradnik odnośnie prus bo właśnie zaczynam zabawę z tą nacją :) Pracuj dalej bo dobrze ci to idzie.

Add Comment RegisterDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>